education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשל"ו
 
אליעזר יהודה וולדינברג
ספרות תורנית
יוסף רום
טכנולוגיה והנדסה
גבריאל בר
בלשנות ערבית
עזרא מני
בלשנות ערבית
מרדכי קירשנבאום
אמנות הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע
שמחה הולצברג
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
עזרא קורין
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
רבקה גובר
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
יעקב מימון
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2012