education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל מוענק לתזמורת האנדלוסית הישראלית על התרומה שהרימה להוויה התרבותית בישראל.

 

המוזיקה האנדלוסית, שהילכה מאות שנים במרוקו, מקורה בספרד של ימי הביניים; לחניה שימשו בפיוטי הקודש בבתי הכנסת ובשירת החול שנתחברה בלשונות המקום.

 

זכותה של התזמורת האנדלוסית הישראלית שהפכה את המוזיקה הזאת ואת הפיוטים ואת השירים לנחלתו של קהל גדול של צעירים, ועשתה אותם לאחד מן הצבעים המוזיקליים המהלכים בקהלים גדולים בישראל. וכל זה ברמה מקצועית גבוהה ביותר שזכתה להערכה רבה.

 

על כן אין פלא שקהל מנוייה ושומעיה של התזמורת האנדלוסית בארץ ובעולם הוא גדול ומגוון. אלפים רבים באים להופעותיה בערים הגדולות ובעיירות הפיתוח ובארצות שמעבר לים: בפריז ובניו יורק, במונטריאול ובמרסי ובמקומות אחרים.

 

הצלחתה של התזמורת מתבטאת בעובדה שגם צעירים רבים, בני הדור השני והשלישי שנולדו בארץ, משחרים להופעותיה. בזכותה של התזמורת האנדלוסית נתרחב מעגל שוחרי הזמר המסורתי והפיוט שמקורו בספרד ובצפון אפריקה.

 

זכות גדולה לתזמורת האנדלוסית שבקהל נגניה מצויים טובי אנשי המקצוע יוצאי מרוקו וארצות ערב אחרות לצדם של מוזיקאים מצטיינים יוצאי מדינות חבר העמים. וגם זאת: עם הסולנים שלה נמנו ונמנים המשובחים שבזמרי המוזיקה האנדלוסית.

 

ראויה להוקרה העיר אשדוד, מהטובות שבערי ישראל המאוכלסות בקהל עולים מכל קצות תבל, ששימשה בית יוצר ומשמשת אכסניה לתזמורת; העיר אשדוד היא שהעמידה את התשתית לכינונה ולקידומה של התזמורת.

 

מייסדיה ומנהליה של התזמורת נתגלו כאנשי חזון וכאנשי מעשה שדאגו לתוספת גוונים חשובים לתרבות ישראל בזמננו.

 

על כל אלה ראויה התזמורת האנדלוסית על מנהליה, נגניה, פייטניה וזמריה המחוננים לקבלת פרס ישראל לשנת תשס"ו על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

 

 

השופטים

פרופ' משה בר-אשר, יו"ר

גב' שלומית כנען

ד"ר מאיר צדוק

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012