education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה   
 
 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) הוקמה על מנת לסייע למערכת החינוך בישראל להיות הטובה ביותר בהשגת התוצאות שהגדירה לעצמה, ולאפשר לתלמידי ישראל להחזיק בידע, מיומנויות וערכים המותאמים לאתגרי העתיד.

ראמ"ה היא רשות עצמאית פנים ממשלתית, המדווחת ישירות לשר/ת החינוך, במעמד של יחידת סמך מתוגברת במשרד החינוך. מאז הקמתה בשנת 2005, הרשות אוספת, מנתחת ומפיצה נתונים מגוונים, מתוקפים ומקצועיים, שנועדו לתמוך בתהליכי קבלת החלטות ובמהלכי שינוי רחבי היקף.

ראמ"ה היא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, המשרת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה, ביניהם מנהלים, מורים, הורים ותלמידים - המבקשים לבנות עתיד טוב יותר למדינת ישראל.

במה אנחנו מאמינים?

ראמ"ה הוקמה מכוח החלטת ממשלה מס' 3060, במסגרתה אומצו העקרונות שגיבש כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל ("ועדת דוברת"). מאז הקמתה של ראמ"ה, פעילותה מבוססת על מספר תפיסות יסוד:

 • ראמ"ה מאמינה שתהליכי מדידה והערכה אפקטיביים מסייעים לשיפור החינוך: באיתור פערים בין הרצוי למצוי, בשאיפה לשיפור מתמיד, במימוש היכולות הקיימות בכל ילד וילדה, בקידום מצוינות במוסדות החינוך ובקידום מוביליות (ניידות) חברתית.
 • בעבורנו, מדידה והערכה הם אמצעי ולא מטרה, והן אמורות להיות חלק מתהליך רציף. לכן, פועלת ראמ"ה להטמיע את תפיסת "מדידה בשירות הלמידה", המדגישה את ההלימה ואת המשוב החוזר הנדרשים בין תכני הלימוד לסטנדרטים, לשיטות ההוראה ולמדידה.
 • ראמ"ה היא חלק ממערכת החינוך. ככזו, אנו מאמינים שעליה להיות בקשר שוטף ובלתי אמצעי עם מנהלים, עם מורים ועם הורים. בנוסף, ראמ"ה מקיימת מפגש ותקשורת מתמשכת עם גורמי מטה משרד החינוך, המחוזות, המפקחים, הרשויות המקומיות וגורמים נוספים, כדי לקדם השפעה ולשפר את פעולותיה.
 • הצלחתה של ראמ"ה מבוססת על היותה גורם אמין, רלוונטי, מקצועי ואובייקטיבי. ראמ"ה מבצעת את המדידה ואת ההערכה ומדווחת על התוצאות שמצאה לכל בעלי העניין במערכת, וזאת בהגינות ובדייקנות, ללא חשש או העדפה, ובשקיפות שאינה פוגעת בתכלית המדידה.

איך אנחנו פועלים?

בראמ"ה צוות מקצועי של כ-50 מומחיות ומומחים, ותקציב פעולות של כ-60 מיליון ש"ח (נכון לשנת 2022). בין דרכי עבודתנו:

 • העמדת מערך מדידה והערכה מקצועי וסדיר, האוסף מאות אלפי פריטי מידע בשנה, תוך שיח שוטף עם משרד החינוך ובהתאמה לתהליכים שהוא מוביל;
 • פיתוח מגוון של תהליכי הערכה לניטור שוטף של התפתחות מערכת החינוך ולהערכת התקדמותן של תוכניות חינוכיות;
 • פיתוח מגוון של כלי הערכה פנימיים בעברית ובערבית, מותאמים תרבותית ושפתית, המאפשרים למורים ולמנהלים לשפר את תהליכי הלמידה;
 • פרסום ממצאים מבוססי-נתונים וכלי ניתוח מדעיים לרשותם של כל בעלי העניין שלנו - מקבלי החלטות, חוקרים, מנהלים, מורים, תלמידים והציבור כולו;
 • הנחיה מקצועית והדרכה של כל העוסקים במדידה ובהערכה במערכת החינוך בכלל ובמוסדות החינוך בפרט;
 • סיוע בעיצוב מדיניות חינוך לאומית בהסתמך על ממצאים ועל עובדות.

מה חשוב לנו ?

ראמ"ה משקיעה מאמצים משמעותיים כדי לפעול כארגון רלוונטי, אובייקטיבי, שקוף ואיכותי:

 • רלוונטיות הרשות משתקפת בכך שתוצריה שופכים אור על נושאים חשובים לבעלי העניין שלה, מקדמים את מטרותיהם ומפורסמים בעיתוי מתאים המאפשר להפיק מהם תועלת.
 • האובייקטיביות מתבטאת בכך שהתהליכים והתוצרים של ראמ"ה מונעים על ידי שיקולים ענייניים ובלתי תלויים, תוך הפעלת בקרה פנימית ושמירה על עצמאות מקצועית ומנהלית.
 • השקיפות של הרשות מתבטאת בהצגה נגישה ומכוונת-עשייה של ממצאיה ושל השיטות שהיא משתמשת בהן, בכפוף למגבלות החוק, למהימנות המידע ולשמירה על צנעת הפרט.
 • איכות תוצריה של הרשות נובעת מהקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות מרבית, להפקת תוצרים תקפים ומדויקים, אשר עומדים בסטנדרטים המעודכנים והגבוהים ביותר.

 

 לדף הבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/04/2023    

עדכוני rss