שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מתווה השירות הפסיכולוגי-חינוכי
סיון תש"ע, מאי 2010
 

מצגת - מסל שירותים למתווה 

 

אני שמחה להודיע על פרסום : "מתווה השירות הפסיכולוגי-חינוכי" כחוזר מנכ"ל של משרד החינוך. (תיקון סעיף 61–3.7 בחוזר הוראות הקבע תשע/8(א) – מתווה השירות הפסיכולוגי-חינוכי). 

המתווה מגדיר את  מדיניות הפעלתם של שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, מייצג את תפיסות העבודה של השירות הפסיכולוגי חינוכי ואת אופן הקצאת השירותים ברשות המקומית.

 

מסמך זה מחליף את חוזר מנכ"ל סג/7 (א) , סג/(9) 2003  :"סל השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים". המעבר מסל למתווה, איננו סמנטי. מדובר במדיניות  שנועדה להבטיח שירות פסיכולוגי מערכתי  ואקולוגי למסגרות חינוך ולקהילה,  ושירות פסיכולוגי מקיף לפרט בדגש על התערבות. בכתיבתו נלקחו בחשבון מגמות חברתיות ולאומיות המשפיעות על צרכי אוכלוסיה וצריכת שירותים, שונות בין רשויות, מורכבות הקצאת שירותים בתנאים של חסר משאבי, תפיסות מתקדמות בעולם  באשר לעבודה פסיכולוגית במערכות חינוך, ופיתוח פרופסיונלי של הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים.

 

אני רואה במסמך זה אתגר לעיצוב מדיניות משותפת של מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים. זוהי הזמנה לבחון את המדיניות המקומית של הפעלת השירות, לשמר את הראוי וליזום שינויים קצרי וארוכי טווח, לטובת מקבלי השירות ונותניו כאחד.

 

עבור מנהלי השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים זוהי הזמנה להתבוננות על דגשים בעבודת השפ"ח, סדרי עדיפויות, אופנויות הקצאת משאבים וכו. הפיכתו של המתווה ממסמך מדיניות לפרקטיקה של עבודת השפ"ח, מצריכה לימוד עקרונותיו ובחינה יסודית של ההשתמעויות היישומיות, כפי שיבואו לידי ביטוי בכל אחת מהרשויות המקומיות בשיתוף הפסיכולוגים בשפ"ח, תוך התעמקות במשמעות הנגזרת ממנו לעבודתם.

 

המתווה נכתב על ידי הנהגת אגף פסיכולוגיה ארצית ומחוזית בשיתוף מנהלי שירותים פסיכולוגיים בשדה, ובשיתוף נציגי מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי מחלקות חינוך. הפסיכולוגים המחוזיים יובילו את הטמעתו של המתווה בעבודת השירותים הפסיכולוגיים בעזרתם של צוותי מנהלים מובילים בכל מחוז. מדובר במסלול רב הזדמנויות לשינויים מבית ומחוץ. בידנו הוא .

 

אני מבקשת להודות לפסיכולוגים המחוזיים ולמנהלים שעשו במלאכה.

 

בברכה,

 

חוה פרידמן

מנהלת אגף פסיכולוגיה

סגנית מנהלת אגף א' שפ"י

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/02/2021