שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות אגף ייעוץ
 
 

הנהלה

 

 • מיכל דדון - רכזת לשכה ב', אגף ייעוץ, טל': 073-3931837

 

 

דבר מנהלת אגף ייעוץ בפרוס שנת הלימודים תשפ"ב

 

מפקחים על הייעוץ ויועצים בכירים - תשפ"א 

מטרות האגף

אגף ייעוץ חינוכי אחראי להתווית מדיניות ארצית ולביצועה בכל הנוגע לאספקת שירותי ייעוץ חינוכי למערכת החינוך על מוסדותיה. שירותי ייעוץ חינוכי ניתנים למוסדות החינוך וצוותיהם, לתלמידים (בגילאי 3-18 בחינוך הרגיל ו- 3-21 בחינוך המיוחד) ולהוריהם, לפיקוח המחוזי והארצי.

אגף ייעוץ חינוכי מפקח מקצועית על אספקת שירותים ייעוציים באמצעות היועצים הבכירים (מפקחים על היועצים). הייעוץ החינוכי הוא גוף מקצועי אורגני למשרד החינוך וככזה הוא מתוקצב ומנוהל על ידו. אי לכך, היועצים החינוכיים במוסדות החינוך הם חלק אינטגרלי של סגל החינוך בביה"ס, והיועצים הבכירים הם חלק אינטגרלי של סגל הפיקוח המחוזי.

 

חזון הייעוץ החינוכי

 

הייעוץ החינוכי מהווה שירות חינוכי בלתי נפרד ממערכת החינוך במדינת ישראל.  השירות המקצועי פרוס ברמת מטה, ברמת מחוז, ברמת יישוב וברמת מוסד חינוכי.

 

 1. הייעוץ מחויב לקידום רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של תלמידים וצוותים במערכת החינוך.
 2. השירות הייעוצי מתאפיין בראייה מערכתית, ברגישות רב-תרבותית, בתפיסות הומניסטיות, באתיקה מקצועית ובערכים של צדק חברתי, תוך איזון שבין פרואקטיביות וריאקטיביות בכל תחומי השירות. 
 3. היועצים החינוכיים מוּנַעִים על ידי שליחות מקצועית החותרת לאיכות גבוהה ולתפוקות מדידות, בעבור הפרט והארגון, בארבעה תחומים מרכזיים:
  • הובלה והנחייה של תכניות התפתחותיות ומניעתיות גן-יב' ("כישורי חיים").
  • קידום אקלים מיטבי: מדידה, התערבות והערכה.
  • תמיכה רגשית-תפקודית בתהליכי הוראה –למידה.
  • התערבות במשבר ובתהליכי סיכון של פרט וארגון. 
 4. הבטחת האיכות המקצועית של היועצים מושתתת על מחויבות המנהיגות של הייעוץ לפיתוח מקצועי של הידע, התפיסות, המיומנויות והערכים של היועצים החינוכיים לאורך כל חייהם המקצועיים.

 

ייעוד הייעוץ החינוכי

 

הייעוץ החינוכי הוא שירות מקצועי המוקם בתוך הארגון החינוכי ומיועד לשרת את הארגון לשם קידום התפקוד המיטבי והרווחה הנפשית של התלמידים וצוותי החינוך, תוך התאמה למציאות משתנה.

 

מודל היהלום

"מודל היהלום" מגדיר את מוקדי העשייה של הייעוץ במסגרת ארבעה תחומים בהירים וברורים:

 • הובלה והנחיה של תכנית כישורי חיים גן – יב'.
 • קידום אקלים מיטבי: מדידה הערכה והתערבות.
 • תמיכה רגשית ותפקודית בתהליכי הוראה – למידה.
 • הערבות במשבר ובתהליכי סיכון של פרט וארגון.

 

הנחות יסוד

הנחות היסוד מייצגות תפיסות עולם ואמונות מקצועיות המאפיינות את בסיס זהותו של היועץ החינוכי. מבט פנים ארגוני ומבט-על על הארגון הבית ספרי, הן נקודות מוצא להתבוננות של היועץ על המערכת הבית ספרית. נקודות מוצא אלה מזינות את פעולותיו.

 

 • הרווחה הנפשית היא תנאי הכרחי לתפקודו התקין של התלמיד בארגון החינוכי.
 • השליחות המקצועית של היועץ החינוכי מכוונת לשיפור רווחתם הנפשית של כל באי בית הספר ולהתפתחות התקינה של הפרט והארגון.
 • גישה מערכתית בעבודת היועץ החינוכי מאפשרת התייחסות בו-זמנית אל תהליכי ההתפתחות של הפרט ואל תהליכי ההתפתחות של הארגון.
 • הפרט הוא חלק ממערכת, ועל כן התערבות היועץ החינוכי נושאת אופי מערכתי גם כשהיא נוגעת לפרט.
 • תפיסת התפקיד של היועץ החינוכי מכוונת להנעת תהליכים המקדמים השגת מטרות חינוכיות באמצעות תרגום המטרות לאופרציות יישומיות.
 • תפיסת התפקיד של היועצת החינוכית תהיה מונחית בהתאם לעקרון האחריותיות  (accountability ) : עשייה מבוססת נתונים, מתוכננת, אפקטיבית וניתנת למדידה.
 • תפיסת התפקיד של היועץ החינוכי מכוונת לפרו-אקטיביות ויזמות.
 • הלמידה היא משימה מרכזית בהתפתחות הפרט בתוך מערכת החינוך, וממנה נגזרים מוקדי פעילותו של היועץ החינוכי.
 • היועץ החינוכי מסייע לשכלול מתמשך של העשייה הבית ספרית באמצעות תשאול ובחינה מתמדת של מקורות הנחת ואי-הנחת בארגון.
 • תפיסת התפקיד של היועץ החינוכי מכוונת לעבודה צוותית ולשותפויות בין-מקצועיות.

 

סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ חינוכי

הסטנדרטים מהווים מעין מצפן מקצועי לעבודת היועצים. הגדרת מרחבי העבודה, אמות המידה לביצוע ומדדים להערכה עשויים ליצור מחויבות מתמדת  לפיתוח מקצועי.

להורדת חוברת הסטנדרטים לחץ כאן

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2022