שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הרחבת יכולת ההכלה וקידום הלומדים במוסדות החינוך תשע"ג
 
 

מדיניות

 

 

 

 

תוכניות וכלים מקצועיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכניות לאומיות

 

 

 

 

ידע תיאורטי ויישומי

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/04/2014