שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הייעוץ החינוכי בבי"ס יסודי
סקר מנהלים
 

ערכו: ד"ר רחל ארהרד, טל שמר אלקיים, אוגוסט 2002

 

 

 

 

להורדת הסקר המלא לחץ כאן 

 

 

תקציר ממצאי הסקר

560 מנהלי בתי ספר יסודיים (כארבעים אחוז מסך כל המנהלים בדרג זה) השיבו בתום שנת הלימודים תשס"ב על  שאלון סקר באמצעותו בקשנו לאפיין את שירותי הייעוץ החינוכי: פריסת השירותים,  היקפי המשרות,  תכני הייעוץ,  מגוון פעילויות היועץ  ושביעות רצון המנהלים משירות זה.

 

הממצאים העיקריים שהתקבלו הנם:

  1. המנהלים  תופסים את היועץ כגורם משמעותי בביה"ס ומביעים ( 78% מהמנהלים) שביעות רצון גבוהה משירותי הייעוץ החינוכי.  87% מבין המנהלים מבקשים להרחיב את  היקף שירותי הייעוץ בית ספרם .
  2. מרבית היועצים החינוכיים הנם חברי הנהלת ביה"ס.
  3. היועצים החינוכיים פעילים במידה רבה ביותר בצוות טיפולי בין מקצועי ובטיפול תלמידים עם צרכים מיוחדים.
  4. ייעוץ להוריי התלמידים מהווה מטלה בולטת בעבודת הייעוץ החינוכי בבית  הספר היסודי.
  5.  היועצים החינוכיים מכוונים מאד לשיפור הרצף הלימודי ומרבים ליזום תוכניות הקשורות במעבר תלמידים בין דרגי החינוך במערכת - מהגן לבית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבת הביניים.
  6. תוכניות בנושא מצבי חירום, כישורי חיים ומניעת אלימות מהוות מוקד פעילות מרכזי בעבודת היועצים החינוכיים.
  7. שביעות רצון כללית של מנהל בית הספר מהייעוץ מנובאת באמצעות המשתנים: השתתפות היועץ בצוות טיפולי בין מקצועי, הנחיית המורים, ייעוץ להורים וטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  8. תפיסת המנהל את  היועץ כגורם משמעותי בביה"ס מנובאת באמצעות: עבודה ישירה עם המורים (היוועצות פרטנית והנחיית צוות המורים), ייעוץ להורים  וייזום תוכניות בנושא מעברים ומניעת אלימות.

להורדת הסקר המלא

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013