שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
שיפור תהליכי למידה (שת"ל) / מיומנויות למידה / חרדת בחינות
 

א. פרסומים

 1. חרדת בחינות ואיך יוצאים מזה, ר' סלטון-ברוניצקי, הוצאת טסט רילקס, טכניקות הרפייה ודמיון מודרך (ספר + חוברת).
 2. שעת מבחן, הוצאת ת"ל 1993 (תלמידים משיבים לשאלות - מיומנויות לשון, הבעה והבנה).
 3. כתיב נכון, בר סבר ווינברג, הוצאת מישלב.
 4. ערכת אבחון חרדת בחינות - ז.ה.ב, חוברת הדרכה למאבחן, י' טויאנה.
 5. איך לכתוב חיבור, ר' ריכרדסון-קיסילביץ', הוצאת עם-עובד.
 6. בין לומדים ומלמדים, מזווית ראיה אחרת, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 7. אסטרטגיות למידה, תיאוריה ומעשה, ע' וצ' מליץ, הוצאת המכון לשיפור הישגים לימודיים בע"מ, באר-שבע.
 8. ללמוד כיצד ללמוד, מיומנויות למידה לכיתות הבינוניות וחטה"ב, ע' שמיר ור' סטריק, הוצאת המרכז הפדגוגי, כפר-סבא.
 9. ערכת התמודדות עם חרדת מבחן בקרב תלמידי תיכון, ר' לקט וש' בן-לביא, הוצאת מכון סאלד.
 10. מי מפחד ממבחנים, בית-ספר בית הכרם.
 11. שיפור כושר הלמידה, חוברת הדרכה למחנכים בכיתות הכוון, ח' ברודסון, קריית חינוך אורט, רמת-גן.
 12. סדנא לקראת בחינות הבגרות, הוצאת מכון סאלד.
 13. איך להתמודד עם חרדת מבחנים, הוצאת אסח"ה.
 14. נתיב הכתיב, ציפורה מאק. (בהוצאת המחברת)
 15. התמודדות עם חרדת מבחנים, הוצאת האגודה לקידום החינוך.
 16. המדריך ללמידה, ח' פארן, הוצאת כתר.
 17. למוד בלי לפחוד (על חרדת בחינות), הוצאת מט"ח.
 18. לכתוב עבודה, הוצאת מט"ח.
 19. ללמוד לזכור, הוצאת מט"ח.
 20. לקרוא ולהבין (על קריאה יעילה), הוצאת מט"ח.
 21. .21. חופש ללמוד, ק' רוג'רס, הוצאת ספריית פועלים.
 22. ללמוד לתכנן (על תכנון זמן), הוצאת מט"ח.
 23. שיקום האינטליגנציה החבולה, ק' פרנקנשטיין, הוצאת בית-הספר לחינוך האוניברסיטה העברית.
 24. חלופות בהערכת הישגים, מ' בירנבוים, הוצאת רמות.
 25. בדרך לבגרות (שינוי התייחסות לתלמיד התת משיג), ע' הדרי-מאיר (תוכנית).
 26. מסע לחיפוש שאלות טובות, מדריך למורה, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 27. אישיות יוצרת, מודלים של למידה, א' גלבוע, הוצאת איתאב, 1987.
 28. ערכה למיפוי והערכה, מ' בירנבוים, הוצאת משרד החינוך המנהל הפדגוגי 1997.
 29. הערכת תהליכי למידה אינטגרטיבית בתורנית לימודים, הוצאת משרד החינוך המנהל הפדגוגי, 1997.
 30. בין לומדים למלמדים במחשבה תחילה, שיחות עם א' עצמון, הוצ' משרד החינוך שפ"י, 1999.
 31. ללמוד בקצב שונה, סגנונות חשיבה ולמידה, פ' גילד וס' גרגר, הוצ' ת"ל, 1997.
 32. איך לדבר כך שהילדים ילמדו, בבית ובבית הספר, א' פייבר וא' ממיזליש, הוצ' לייף סנטר, 2000.

ב. עבודות, הצעות ופרויקטים יישומיים

 1. חרדת בחינות - תכנית למניעה ראשונית, ל' צוק.
 2. תכנית התערבות להפחתה או מניעה של חרדת בחינות למתבגרים טעוני טיפוח, א' מילגרם.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013