education - חינוך שירות לאומי
 
 
   
 
 
 
 
 
 
אודות השירות הלאומי
 
תאריכי הכשרות קיץ תשע"ט

 

הגוף המכשיר

תאריכי ההכשרה

מיקום

האגודה להתנדבות – סמינר מקצועי


- סמינר יישובי


- צירוף הכשרות חוץ

14.7.19-18.7.19

עופרה

25.8.19-31.8.19

ברחבי הארץ

16.7.19-18.7.19

עופרה

בת עמי – סמינר מקצועי


- סמינר יישובי


- צירוף הכשרות חוץ

28.7.2019-1.8.2019

עופרה

25.8.2019-31.8.2019

ברחבי הארץ

29.72019-1.8.2019

עפרה

עמינדב – סמינר מקצועי


- סמינר יישובי


- צירוף הכשרות חוץ

14.7.19-19.7.19

נווה ירושלים

25.8.2019-31.8.2019

ברחבי הארץ

לסירוגין

נווה ירושלים

שלומית – סמינר מקצועי


- סמינר יישובי

12-15.8.19

קריית יערים

18-29.8.19

ברחבי הארץ

שילת – סמינר מקצועי


- סמינר יישובי


- צירוף הכשרות חוץ

5-8.8.19

18-29.8.19

6.8 או 7.8

אריאל

19.8-25.8

שבות רחל

כרמל 600

12.8-31.8

הזנק -

עם עמותת שלומית

18/8-11/9 (הקורס ימשך 17 ימים. טווח התאריכים מכיל יומיים הפסקה לסמינר יישובי)

מכללת דוד ילין בי-ם


סרטון וידיאו

 

 

  • השירות הלאומי – מסגרת המאפשרת לכל מי שקיבל פטור משירות צבאי, להתנדב לשירות המשלב תרומה ממלכתית עם מידה יתרה של חופש ומרחב לביטוי אישי.
    המסגרת מאפשרת לשרת את המדינה והחברה בלי כפייה ובנאמנות מלאה.
    לכל מתנדב/ת יש אפשרות לבחור במגוון רב של מסלולים ותחומי שירות.
    מסגרת השירות הלאומי מעניקה זכויות מרובות כולל זכויות המוענקות ע"י המדינה לחיילים משוחררים בהתאם לחוק.

 

  • האגף לשירות לאומי במשרד החינוך, באמצעות הגופים המוכרים להפעלת בנות השירות, מסייע בכוח אדם למשימות שונות במערכת החינוך עם אפשרות למשימות נוספות ומשלימות בשעות הצהריים במסגרת הקהילה.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  28/02/2019  

עדכוני rss