education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דיון והפעלה סביב נושאים אקטואליים
 
הנושאים שעל סדר היום הציבורי מזמנים התייחסות, חשיבה ביקורתית, מעורבות ושיח ציבורי ואף מחייבים זאת.

קצב האירועים והשפעתם על עולמו של הילד מעלים את הצורך לעסוק בנושאי אקטואליה בכיתה - במטרה לסייע לו להתמודד עם מציאות משתנה זו לעודד שיח , מעורבות , אוורור רגשות והיחשפות לזוויות ראייה מגוונות.

יצירת החיבור בין תכני הלימוד לבין אירועים אקטואליים עשוי לסייע ללומד להתמודד עם נושאים עכשוויים ולהפוך תכנים אלו לרלוונטיים ולמשמעותיים יותר עבורו.

המחלקה לחינוך לחיים בחברה בשיתוף עם מינהל חברה ונוער וגורמים נוספים במשרד החינוך, מפתחת חומרים לדיון ולהפעלה בנושאים הללו.

בדף זה תוכלו למצוא חומרים מגוונים שעשויים לסייע לכם.
 • מתלבטים בפורום - התנגשויות בין זכויות בבית הספר 

 • מפיקים אור באמצעות האמנה לזכויות הילד 

 • זכויות האדם בצל הטרור הבינלאומי
  ההפעלות מציגות את המורכבות של המלחמה בטרור הכרוכה לעיתים בפגיעה בזכויות האדם, ולעודד את המשתתפים לקחת חלק פעיל בשיח הציבורי העוסק בזכויות האדם בצל הטרור
  http://www.snunit.k12.il/minhal/4280.html

 • זכויות האדם בצל הטרור הבינלאומי
  - פעילות לבתי ספר יסודיים הפעלות העוסקות באירועי הטרור הבינלאומי והזכויות שהופרו ונפגעו בעקבות ה-11 בספטמבר
  http://www.snunit.k12.il/minhal/4281.html

 • רחבעם זאבי ז"ל - אלוף נעוריה של ארץ מולדת
  הפעלות העוסקות בדמותו של רחבעם , בתרומתו למדינה ודנה בתחושות השונות המתעוררות כתגובה לרצח פוליטי.
  http://www.snunit.k12.il/minhal/4279.html

 • כך נזכור אותו
  מטרת ההפעלה להפגיש את בני הנוער עם דמותו , תפיסת עולמו ופועלו של מנחם בגין ז"ל וכן לדון בערכים שהנחו אותו ובמידת הרלוונטיות שלהם לימינו.
  http://www.snunit.k12.il/minhal/4283.html

 • שגרת חרום
  קווים ראשוניים לדיון ולהפעלה, קישורים וביבליוגרפיה העוסקים בהתמודדות בשגרת חירום.
  בקובץ זה מוצעות סוגיות לדיון ולמחשבה בכל הקשור להתמודדות עם המציאות המורכבת של שגרת החירום.
  להורדה כקובץ וורד 

 • הלב אומר תודה
  (קובץ הפעלה) בתקופה זו, שבה ניכרת עשייה רבה ומקיפה של כוחות הביטחון וההצלה, ראוי להביע הערכה אישית וציבורית לכל אלה הנושאים בנטל הביטחון בסביבתנו הקרובה והרחוקה.
  בכוחה של התודה היוצאת מן הלב לחדור ללב האחר, לחזקו ולהשפיע עליו באופנים רבים. לתודה הציבורית נודעת עוצמה ותהודה ובכוחה לאחד ולתמוך בעתות משבר.
  להורדה כקובץ וורד 

 • זכויות בעלי -חיים
  (קובץ הפעלה בנושא זכויות בעלי החיים) העיסוק בנושא בקרב תלמידי בית- הספר היסודי, עשוי לזמן בירור מעמיק בנושאים הומניים נוספים המעלים את ערכי הכבוד והזכות לחיים וכן לזמן ללומדים התנסות בתהליך יזמי: מרעיון/בעיה/צורך למימוש.
  ללימוד ולהתנסות חיוביים עם בעלי חיים יש חשיבות רבה. ידע מוקדם על בעלי החיים שעמם רוצים להיות במגע לצד האפשרות לקרבה, ליטוף, עשויים לסייע בהפחתת פחדים שונים.
  להורדה כקובץ וורד 

 • לזכרו של אילן רמון – האסטרונאוט הראשון שלנו בחלל 
  אנא שלחו חומרים שאתם מפתחים בבתי הספר, מבחר מן החומרים שתשלחו יפורסמו לטובת בתי ספר נוספים.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2022