education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית הסברה ומניעה - זכויות הקטין בהליך פלילי
 

משרד החינוך ומחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית הארצית במשרד המשפטים - הקימו מערך הסברה לתלמידים ולצוותי חינוך שמטרתו למנוע מהתלמידים להיגרר לעבירות פליליות ומעשי אלימות הנתפשים כעבירות פליליות. מעשים הנחשבים בטעות ל"משובות נעורים" אינם רק מסוכנים לחברת בני הנוער, אלא אף מוגדרים בחוק כמעשים פליליים הפוגעים בחברה כולה.

בני הנוער מקלים ראש בתופעות אלו או שאינם מודעים למרחק הקצר שבין "שטות" לעבירה פלילית, ואינם שוקלים את מחיר המעשים לעתידם. יתרה מכך, הם נמנעים מלדווח על מעשה מסוכן שאירע או העתיד להתרחש ורואים בדיווח אזרחי אחראי כמעשה הלשנה.

אנו מאמינים שידע והבנה ברורים באשר לחובות של בני הנוער בנוגע למותר ואסור והכרה באחריות אזרחית משותפת, יתרמו להפחתה בהתנהגויות אשר עלולות להביא לפתיחת תיק פלילי. 

עורכי דין לילדים ונוער מטעם הסניגוריה הציבורית יגיעו למוסדות חינוך ולפנימיות למתן הרצאות וסדנאות לתלמידים ולצוותי חינוך בתיאום מראש וללא תשלום.

 

לרישום –

 

  טופס רישום לבתי ספר - סדנאות הסברה בנושא זכויות קטינים בהליך פלילי

 

מידע נוסף -

 

מר יוסי מיכל , מדריך ארצי לזכויות תלמידים

דוא"ל - yossimic@education.gov.il

 

 

  חזרה לזכויות תלמידים תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2018