education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הרשת לא שוכחת
מערכי שיעור להטמעת גלישה בטוחה
 

 

"הזכות הבסיסית של הילד לחיים, להתפתחות, לפרטיות, לביטחון ולהישרדות משמעותית יותר בתקופתנו בה ילדים ונוער מצויים יותר ברשתות,
וזכותם הלגיטימית לנהל את חייהם באופן חופשי מבלי להיות מושפעים מפרסומם של אירועים אשר קרו בעבר, בין אם פרסמו על עצמם או על אחרים
אשר גורמים להם נזק ועוגמת נפש. את הפגיעה אנו מזהים על פי השלכותיה על היחיד או על הקבוצה בקהילה.
הזכות להישכח מתמקדת בשיפור זכויות אישיות של הילדים והנוער באמצעות הרחבת השליטה במידע האישי.
זו אפשרות ישירה של הילדים וההורים להגן על הזכות לפרטיות מפני פלישה לתוך חייהם האישיים של הילדים גם בבגרותם.
התפקיד של אנשי החינוך הוא לחנך ילדים ובני נוער לניהול גבולות ברשת מדעת"


(טובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד/ה בכנס שופטים).

 

 

  הרשת לא שוכחת - מערכי שיעור לגלישה בטוחה

 

  The Net Never Forget - Lessons Plans

 

  קישור לכנס Delete בגבעתיים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/01/2019