education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מערך הסברה ומניעת היגררות למעשים פליליים בבני נוער
הפיקוח לזכויות התלמיד/ה במשרד החינוך ומחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית הארצית
 

זכויות הקטין בהליך הפלילי – תשע"ט

הפיקוח לזכויות התלמיד/ה במשרד החינוך ומחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית הארצית במשרד המשפטים הקימו מערך הסברה לתלמידים ולצוותי חינוך, שמטרתו להגביר את המודעות למעשים הנתפשים כעבירות פליליות, ובעיקר למנוע מהתלמידים להיגרר לעבירות פליליות ומעשי אלימות לרבות אלימות והתעמרות ברשתות החברתיות.


 ילדים המגיעים לגיל אחריות פלילית (12) אינם מודעים לתוצאות ההתנהגויות שלהם הנתפסות על ידיהם כמעשי קונדס בעוד שבחוק הם מוגדרים כעבירות פליליות. מערך ההסברה נועד ליידע ילדים ובני הנוער בדבר עבירות פליליות והזכויות שלהם בהליכים פליליים כמו: חקירה, מעצר ומשפט פלילי.

 

בשנת הלימודים תשע"ט קיימה הסניגוריה הציבורית הרצאות וסדנאות פרונטליות בבתי ספר על יסודיים על פי רישום. כמו כן, התקיימו הרצאות מקוונות של הסניגוריה הציבורית בנובמבר 2018 לציון 29 שנים לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה, ובמסגרת שבוע הגלישה הבטוחה בפברואר 2019.

 

מצורפות הקלטות של הרצאות הסניגוריה הציבורית בשבוע הגלישה הבטוחה, בסימן – "איפה עובר הגבול?" מניעת עבירות ברשת וזכויות תלמידים בהליך הפלילי.

 

עו"ד מארם יונס – הרצאה לתיכונים בשפה הערבית:

 
 

עו"ד גיל אדלמן – הרצאה לחטיבות הביניים בשפה העברית:

 
 

עו"ד הילה גלעדי – הרצאה לתיכונים בשפה העברית:

 
 

עו"ד מאידה – הרצאה לחטיבות הביניים בשפה הערבית:

 
 

עו"ד אביאל קריא – הרצאה לבתי הספר במגזר הדתי בשפה העברית:

 
 

בסוף מאי תתקיימנה הרצאות מקוונות של הסניגוריה כהיערכות לחופשת הקיץ ההרצאות תהיינה בסימן "הכל אני יכול בחופש הגדול ?!"

 

פרטים ומידע להרשמה להרצאות המקוונות יועלו בקרוב !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2019