education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לא לאלימות
 

גם אולפן עציון הצטרף למאבק באלימות כלפי נשים, עצר את שגרת יומו ויצא למחות. 
זאת לאחר שהתקיים שיח בכיתות שעסק בנושא האלימות בחברה הישראלית
ובפרט באלימות נגד נשים.
בתקווה לחברה ערכית ומוסרית יותר.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2020